top of page

Kasplan Oy

Insinööritoimisto Kasplan Oy on monipuolinen suunnittelu- ja konsulttitoimisto, joka tarjoaa ratkaisuja kaikenlaisten asiakkaiden suunnittelutarpeisiin. Olemme joustava ja ketterä toimija. Tuotamme kaikki asiakasprojektit luottamuksella ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kaikessa suunnittelutyössä käytämme uusimpia ohjelmistoja. Halutes­sanne tuotamme tarvittavat suunnittelu­dokumentit, laadimme tarjous­pyyntö­materiaalit ja lähetämme ne tarjoajille. Meillä on laadukas alihankkijaverkosto laajentamaan omia palveluitamme. On aina helpompi asioida yhden palveluntarjoajan kanssa. Saamme palveltua asiakaitamme mahdollisimman saumattomasti eri suunnittelualojen välisellä yhteistyöllä.

Mekaniikkasuunnittelu

Mekaniikka- ja layout-suunnitteluissa käytämme uusimpia ohjelmistoja. Käytössämme on (3D) SolidWorks sekä (2D) AutoCAD. Paineilmakaavioiden suunnittelussa käytämme FluidDraw-ohjelmistoa. Suunnittelu kattaa luonnollisesti myös simuloinnit ja lujuuslaskennat.

Saamme jalostettua ideat tuotteeksi helposti ja tarkasti. Suunnitteluratkaisumme kattavat kaikki tuotekehitysprosessin osa-alueet. Tuotamme projekteihinne tarvittavat mekaniikkasuunnittelun dokumentit osa-, kokoonpano- ja valmistuspiirrokset.

Mallinnamme suunnitelmat 3D:llä. Altistamme suunnitelmat todellisuutta vastaaville olosuhteille tuotteiden ja koneiden laadun parantamiseksi sekä fyysisten prototyyppien ja testauksen aiheuttamien kustannusten pienentämiseksi.

Kasplan Oy:n palvelutarjontaan sisältyy tuotteen läpimenon parantamiseen tarkoitettu suunnittelu, jossa tuotteen rakennetta tarkastellaan sen valmistettavuuden näkökulmasta. Suunnittelussa otetaan kantaa materiaalivalintoihin sekä hyödynnetään nykyaikaisia valmistusmenetelmiä. Aina ei ole edullisinta etsiä sitä kaikkein ohuinta materiaalia, sillä jossakin vaiheessa ohut materiaali lisää dramaattisesti valmistuskustannuksia. Tästä osa-alueesta suunnittelijoillamme on pitkä kokemus valmistavan tuotannon tehtävistä ja pystymme näin tuomaan tehokkuutta ja alentamaan tuotannon läpimenoaikoja optimoimalla valmistusmenetelmiä sekä käytettäviä materiaaleja, ottamalla kantaa valmistustekniikoihin ja järjestyksiin. Sarjavalmistuksessa hyödynnetään tuotteiden ja rakenteiden modulaarisuutta, joka lyhentää suunnittelua ja tuotannon läpimenoaikoja.

Mekaniikkasuunnittelu.png

Sähköautomaatiosuunnittelu

Suunnittelijoillamme on laaja kokemus erilaisista teollisuuden sähkösuunnitteluprojekteista. Palvelukokonaisuuteemme kuuluu korkealaatuisen sähkösuunnitteludokumentaation tuottaminen. Käytämme ainoastaan hyväksi havaittuja komponenttivalmistajia sekä tietysti myös asiakkaidemme määrittelemiä komponenttivalmistajia.

Sähkösuunnittelun palveluitamme on helppo täydentää yrityksemme mekaniikkasuunnittelun palveluilla, näin saatte sujuvasti projektienne eri alojen suunnittelupalvelut saman katon alta.

Automaatiosuunnittelussa valitsemme käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan logiikat. Lähtökohtana on, että kartoitamme asiakkaan kanssa automaatiotarpeen ja teemme siitä toimintokuvauksen. Tämän jälkeen käynnistämme ohjelmoinnin ja tuotamme samalla asiakkaalle tarvittavan dokumentaation työstä. Tämän lisäksi teemme tarvittaessa käyttöönoton ja koulutuksen kohteeseen, sekä tarvittavat riskikartoitukset. Käyttöönotolla varmistamme laitteiston suunnitellun toiminnan ja asiakas saa palvelumme avaimet käteen periaatteella.

Hydrauliikkasuunnittelu

Hydrauliikkasuunnittelussa mitoitamme järjestelmän asiakkaalta saatujen lähtötietojen perusteella. Järjestelmän mitoituksen perusteella valitsemme komponentit ja suunnittelemme putkilinjat ja ohjaukset. Komponenttivalinnoissa käytetään yleisimpiä ja luotettavaksi havaittuja komponentteja, joiden saatavuus on hyvä ja joita saa nopeasti toimittajien hyllystä. Tarvittaessa pystymme tarjoamaan putkitukset ja asennukset, sekä mitoittamaan sylinterit ja toimittamaan ne joustavasti asiakkaalle.

Painelaitesuunnittelu

Painelaitesuunnittelusta suunnittelijoillamme on erittäin pitkä kokemus. Suunnittelu voidaan toteuttaa EN13445 mukaisesti, tai käyttämällä ASME standardeja. Suunnitteluun sisältyy tarjousvaiheen massoitukset, sekä alustavat mitoitukset, itse detaljisuunnittelu ja tarvittavien viranomaishyväksyntöjen hakeminen. Ohjelmistoina käytämme alan viimeisimpiä ohjelmistoja, sekä hyödynnämme 3D-suunnittelun tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi pystymme tekemään painelaitteiden lämpötilaluokituksien korotukseen tarvittavat suunnitelmat, joiden perusteella asiakas voi muuttaa prosessin tarvitsemia lämpötiloja ja hyödyntää näin olemassa olevia painelaitteita tarvittavin muutoksin.

Kokemuksemme ansiosta voimme ottaa kantaa hitsauksen seevisuunnitteluun ja tuoda näin läpimenoon tehokkuutta säästäen lisäainekustannuksissa.

Riskikartoitukset

Tarjoamamme palvelu sisältää joko yksittäisen laitteen tai elimen riskikartoitukset, tai suuremman kokonaisuuden tarkastelun. Prosessi alkaa aina tutustumalla asiakkaan kanssa tarkasteltavaan kohteeseen, jossa asiakas kuvaa laitteen toimintatarkoituksen. Tämän jälkeen arvioidaan kohteen tai alueen riskien taso, jotka käydään kohta kohdalta läpi arvioiden niiden riskiluokka. Lopputuloksena asiakas saa kohteen tai alueen riskianalyysin.

Käyttöohje- ja huoltokirjojen tekeminen

Yrityksellämme on pitkät perinteet mekaanisten laitteiden, sekä niihin liittyvien ohjekirjojen suunnittelusta. Tässä palvelusegmentissä tuotamme asiakkaalle tarvittavat käyttöohje-, korjaamo-, sekä varaosakirjat hänen haluamaansa kohteeseen.

Yhteystiedot

Kasplan Oy

Ratakaari 11

27500 KAUTTUA

Kari Aaltonen, suunnittelupäällikkö

kari.aaltonen@kasplan.fi

Puhelin: 040 146 4113

Paula Ekroth, taloushallinto

paula.ekroth@kasplan.fi

Puhelin: 040 844 1182

Aluetoimistot:

Porin aluetoimisto
Palokunnantie 12

28360 Pori

Turun aluetoimisto
Konemestarinkatu 5

20780 Kaarina

OTA YHTEYTTÄ

KIITOS, OLEMME VASTAANOTTANEET VIESTISI!

bottom of page